Obětní beránek Řeků

Jak zaznělo v jedné oblíbené České pohádce „Statistika nuda je, má však cenné údaje“. Že by byla zrovna nuda během práce, nemůže tvrdit bývalý šéf řeckých statistiků Andreas Georgiou. Odvolací soud mu potvrdil dvouletou podmínku za zaslání údajů o výši řeckého dluhu do Bruselu bez předešlé konzultace s vedením úřadu. 
finanční krize 
Politické špičky v Řecku se holedbali, že rozpočet netvořil schodek nad 13,6 procent HDP a snažili se, aby jejich slova statistické úřady potvrdili. Což Georgiou, jako dvacetiletý zaměstnanec Mezinárodního měnového fondu nebyl ochoten naplnit. V listopadu 2010 zaslal do Bruselu schodek ve výši 15,4 procenta HDP. Tato nahlášená hodnota úzce souvisela s budoucími dohodami o pomoci zadlužené zemi, která by mohla vyústit až k nekontrolovatelnému bankrotu.  

Georgiou je v Řecku vnímám jako zrádce, většinově převládá názor, že kdyby nedošlo k odeslání přesných informací a rozdíl by byl smířlivější pro Řeckou ekonomiku, nedošlo by na tvrdé reformy ze stran věřitelů.