Správná etiketa na pracovišti

Víš, kdy je vhodné ihned po zaklepání vstoupit? Nebo kdo komu nabízí tykání? Někde to neřeší, jinde si na formální chování naopak potrpí. V tom, jak je to správně, aby se mnohdy prase vyznalo, souhlasíš? Osvojit si etiketu na pracovišti, ale už i dřív, na samotném pohovoru, je základ úspěšné sebeprezentace, která může tvé budoucí kariéře buďto hodně pomoct nebo jí uškodit. Pojďme tedy tvou sebeprezentaci posunout o level výš, ať tě žádné "nebo" neohrozí.
pracovní hovor
Pozdrav, představ se, podej ruku
První setkání se šéfem? Pozdrav a představ se první, na podání ruky si ale počkej. První krok by měla vždycky udělat výše postavená osoba. Pokud máš ale pocit, že tvůj nadřízený není chodící mistr Pan Etiketa a vyčeká, protože sám neví, až mu ruku podáš první, tak to zkrátka udělej. Mnoho odborníků na etiketu říká, že slušnější pozdraví první a že ve slušném chování se vyplatí zabojovat o prvenství.
Pokud vstupuješ do místnosti, v níž je více lidí, jsi podle pravidel etikety jako nově příchozí povinen pozdravit první.
 
Pravidlem pro ženy je, že jako první zdraví výrazně starší muže. Je-li žena starší než muž, měl by pozdravit první on, bez ohledu na postavení ve společnosti.
Kdy nabídnout tykání a kdy vyčkat?
 
Ještě před několika roky bylo zcela nemyslitelné, aby si kolegové odlišného postavení tykali. Přeřeknutí bylo velké společenské faux pas. Dnešní doba je naštěstí jiná. I když, naštěstí… Jak se to vezme. Vykání jakékoliv osobě, a o to více kolegovi, drží mnoho lidí na uzdě, dojde-li na kritiku. Jsou jednoduše řečeno slušnější a udržují si odstup. Jakmile nám někdo dovolí, abychom mu tykali, máme přirozeně pocit, že si můžeme více dovolit.
 natažení ruky

Kdo první vchází do dveří a kdo do výtahu?

S dveřmi je to trochu jiné než s výtahem. Především, ať už je nadřízený-muž sebevětší borec, měl by být na prvním místě gentleman. Doprovází-li ho žena, měl by jí dveře podržet a dovolit jí, aby šla první. A pak už známá klasika: mladší podrží dveře staršímu, podřízený nadřízené-ženě atd.
Oproti tomu do výtahu by měl nastupovat první nadřízený, ať už je to muž či žena, až pak ostatní. Často se ale setkáš s tím, hlavně u starší generace, že i při vstupu do výtahu dá nadřízený přednost ženě. Ta může s klidným svědomím nabídku přijmout, aniž by nadřízeného urazila.

Správná etiketa na pracovišti
Share